top of page

Privacybeleid

Care N Beauty by Madelon, gevestigd aan de Schijndelaarlaan 50 in Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Care N Beauty by Madelon
Schijndelaarlaan 50
3772 PM Barneveld

 

http://www.carenbeauty.nl
info@carenbeauty.nl
06 53176922

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Care N Beauty by Madelon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hierbij wordt zorgvuldig aandacht besteed aan de juistheid van de gegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Wanneer je in behandeling bent bij Care N Beauty by Madelon, kan de aard van de behandeling vragen om het verwerken van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan medicatiegebruik, zwangerschap, behandelverleden, eventuele ziektes of erfelijkheden, etc. Wanneer deze informatie niet relevant is voor de behandeling, zal Care N Beauty deze informatie niet van je vragen.

Bijzondere persoonsgegevens verzamel ik om de behandeling veilig, verantwoord en persoonlijk afgestemd te kunnen uitvoeren. De grondslag hiervoor is is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst tussen Care N Beauty by Madelon en de klant en toestemming van de klant.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Care N Beauty by Madelon bewaart persoonsgegevens tot 2 jaar na de laatste behandeling. Daarna worden de gegevens vernietigd. Wil je dat Care N Beauty jouw gegevens eerder vernietigt? Neem dan contact op met Care N Beauty by Madelon via info@carenbeauty.nl. Voor financiële gegevens zoals facturen hanteert Care N Beauty by Madelon de door de Belastingdienst verplichte termijn van 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Care N Beauty by Madelon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@carenbeauty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Care N Beauty by Madelon wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Geautomatiseerde besluitvorming
Care N Beauty by Madelon neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Care N Beauty by Madelon) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Care N Beauty by Madelon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Care N Beauty by Madelon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Care N Beauty by Madelon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@carenbeauty.nl.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Bij het bewaren van persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar vraagt Care N Beauty by Madelon altijd toestemming en een handtekening van de betreffende ouder/voogd.

Vragen of meer informatie?
Ben je het niet eens met hoe Care N Beauty by Madelon met gegevens omgaat? Ontevreden over de afhandeling van je verzoek? Of heb je vragen over mijn privacy beleid? Neem dan contact op met Care N Beauty by Madelon via info@carebeauty.nl

Voor meer informatie over de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens in de zorg kunt u terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens of de wetgeving raadplegen.

Koptekst 1

Koptekst 1

bottom of page